• Sách tham khảo
  • 959.70076 C125H
    Câu hỏi - bài tập trắc nghiệm Lịch sử 10 :
DDC 959.70076
Nhan đề Câu hỏi - bài tập trắc nghiệm Lịch sử 10 :(Phần 1)/Phan Ngọc Liên,
Thông tin xuất bản H. :Nxb.Đại học Sư phạm,2007
Mô tả vật lý 105tr. ;24cm
Từ khóa tự do Trắc nghiệm
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Bài tập
Tác giả(bs) CN Phan, Ngọc Liên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thế Bình
Tác giả(bs) CN Đào, Tố Uyên
Tác giả(bs) CN Lương, Thị Thoa
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bích
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(5): TR04497-501
00000710nam a2200301 4500
0018960
0021
004TVSP2100008992
008100909s2007 vm| vie
0091 0
020|c18.000đ
039|a20210122193528|blibol55|y20100909142800|zlibol55
041|avie
044|avm
082|a959.70076|bC125H
24500|aCâu hỏi - bài tập trắc nghiệm Lịch sử 10 :|b(Phần 1)/|cPhan Ngọc Liên,
260|aH. :|bNxb.Đại học Sư phạm,|c2007
300|a105tr. ;|c24cm
653|aTrắc nghiệm
653|aLịch sử
653|aLịch sử
653|aBài tập
70010|aPhan, Ngọc Liên
70010|aNguyễn, Thị Thế Bình
70010|aĐào, Tố Uyên
70010|aLương, Thị Thoa
70010|aNguyễn, Thị Bích
852|a100|bKho Tra cứu|j(5): TR04497-501
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TR04497 Kho Tra cứu 959.70076 C125H Sách 1
2 TR04498 Kho Tra cứu 959.70076 C125H Sách 2
3 TR04499 Kho Tra cứu 959.70076 C125H Sách 3
4 TR04500 Kho Tra cứu 959.70076 C125H Sách 4
5 TR04501 Kho Tra cứu 959.70076 C125H Sách 5