• Khoá luận
  • 937.917 NG527D
    "Chính sách mới" (New deal) và quá trình thực hiện dưới thời tổng thống Mĩ Franklin D. Roosevelt (1933 - 1945) :
DDC 937.917
Tác giả CN Nguyễn, Văn Duy
Nhan đề "Chính sách mới" (New deal) và quá trình thực hiện dưới thời tổng thống Mĩ Franklin D. Roosevelt (1933 - 1945) :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Nguyễn Văn Duy ; ThS. Nguyễn Thị Bích (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2020
Mô tả vật lý 59tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTs ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
Tóm tắt Phân tích cơ sở ra đời và quá trình thực hiện của chương trình “Chính sách mới” (New deal) dựa trên các lĩnh vực: Kinh tế (tài chính - ngân hàng, công nghiệp, nông nghiệp), lĩnh vực xã hội. Rút ra một số nhận xét về quá trình thực hiện “Chính sách mới” (New deal): Những kết quả đạt được, hạn chế, so sánh chính sách này với cách giải quyết khủng hoảng ở Anh, Đức, Nhật và đánh giá một số tác động đến lịch sử phát triển của nước Mỹ.
Từ khóa tự do Chính sách mới
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Khủng hoảng
Từ khóa tự do Xã hội
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bích,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL09717
00000895nam a2200277 4500
00130171
0026
004TVSP2200031423
005202105050959
008200924s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210505095923|banhbl|c20210122205727|dlibol55|y20200924091200|zlibol55
041|avie
044|avm
08204|a937.917|bNG527D
1001|aNguyễn, Văn Duy
24510|a"Chính sách mới" (New deal) và quá trình thực hiện dưới thời tổng thống Mĩ Franklin D. Roosevelt (1933 - 1945) :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cNguyễn Văn Duy ; ThS. Nguyễn Thị Bích (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2020
300|a59tr. ;|c29cm +|e01 File PDF
500|aĐTTs ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
520|a Phân tích cơ sở ra đời và quá trình thực hiện của chương trình “Chính sách mới” (New deal) dựa trên các lĩnh vực: Kinh tế (tài chính - ngân hàng, công nghiệp, nông nghiệp), lĩnh vực xã hội. Rút ra một số nhận xét về quá trình thực hiện “Chính sách mới” (New deal): Những kết quả đạt được, hạn chế, so sánh chính sách này với cách giải quyết khủng hoảng ở Anh, Đức, Nhật và đánh giá một số tác động đến lịch sử phát triển của nước Mỹ.
60010|aRoosevelt, D
653|aChính sách mới
653|aKinh tế
653|aKhủng hoảng
653|aXã hội
70010|aNguyễn, Thị Bích,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL09717
890|a1|b0|c1|d4
915|aLịch sử thế giới
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL09717 Kho Khóa luận 937.917 NG527D Luận án, luận văn 1