• Khoá luận
  • 390.09 NG527TH
    Biển đổi nhà ở của người Mường huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (1986 - 2014) :
DDC 390.09
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Thảo
Nhan đề Biển đổi nhà ở của người Mường huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (1986 - 2014) :Khóa luận tốt nghiệp đại học /Nguyễn Thị Thu Thảo ; Nguyễn Thị Bích (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2015
Mô tả vật lý 81tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
Từ khóa tự do Nhà ở
Từ khóa tự do Người Mường
Từ khóa tự do Phú Thọ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bích,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL06914
00000819nam a2200253 4500
00123731
0026
004TVSP2090023804
008090709s2015 vm| vie
0091 0
039|a20210122202639|blibol55|y20090709023000|zlibol55
041|avie
044|avm
08204|a390.09|bNG527TH
1001|aNguyễn, Thị Thu Thảo
24510|aBiển đổi nhà ở của người Mường huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (1986 - 2014) :|bKhóa luận tốt nghiệp đại học /|cNguyễn Thị Thu Thảo ; Nguyễn Thị Bích (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2015
300|a81tr. ;|c29cm +|e01 bản tóm tắt + 01 đĩa
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
653|aNhà ở
653|aNgười Mường
653|aPhú Thọ
70011|aNguyễn, Thị Bích,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL06914
890|a1|b0|c0|d0
915|aLịch sử văn hóa
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL06914 Kho Khóa luận 390.09 NG527TH Luận án, luận văn 1