• Khoá luận
  • 294.3051 NG527L
    Ảnh hưởng của phật giáo đối với sự phát triển của nhà Đường (618-907) :
DDC 294.3051
Tác giả CN Nguyễn, Thị Loan
Nhan đề Ảnh hưởng của phật giáo đối với sự phát triển của nhà Đường (618-907) :Khoá luận tốt nghiệp : Chuyên ngành: Lịch sử văn hóa /Nguyễn Thị Loan ; Nguyễn Thị Bích (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2013
Mô tả vật lý 86tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
Từ khóa tự do Nhà Đường
Từ khóa tự do Phật giáo
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bích,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL05431
00000814nam a2200241 4500
00120558
0026
004TVSP2130020625
008131129s2013 vm| vie
0091 0
039|a20210122201438|blibol55|y20131129100400|ztrangdt
041|avie
044|avm
08214|a294.3051|bNG527L
1001|aNguyễn, Thị Loan
24510|aẢnh hưởng của phật giáo đối với sự phát triển của nhà Đường (618-907) :|bKhoá luận tốt nghiệp : Chuyên ngành: Lịch sử văn hóa /|cNguyễn Thị Loan ; Nguyễn Thị Bích (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2013
300|a86tr. ;|c29cm +|e01 bản tóm tắt + 01 đĩa
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
653|aNhà Đường
653|aPhật giáo
70011|aNguyễn, Thị Bích,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL05431
890|a1|b0|c0|d0
915|aLịch sử Văn hóa
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL05431 Kho Khóa luận 294.3051 NG527L Luận án, luận văn 1