DDC 630.71
Nhan đề Công nghệ 7 :nông nghiệp /Nguyễn Minh Đường (tổng chủ biên), Vũ Hài (chủ biên), Vũ Văn Hiển,...
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2003
Mô tả vật lý 159tr. ;24cm.
Phụ chú Đtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Từ khóa tự do Sách giáo khoa
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Lớp 7
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Đường
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(1): TR01850
00000585nam a2200229 4500
0011531
0021
004TVSP2060001563
008061225s2003 vm| vie
0091 0
039|a20210122191915|blibol55|y20061225104000|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a630.71|bC455ngh
24500|aCông nghệ 7 :|bnông nghiệp /|cNguyễn Minh Đường (tổng chủ biên), Vũ Hài (chủ biên), Vũ Văn Hiển,...
260|aH. :|bGiáo dục,|c2003
300|a159tr. ;|c24cm.
500|aĐtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
653|aSách giáo khoa
653|aCông nghệ
653|aLớp 7
70011|aNguyễn, Minh Đường
852|a100|bKho Tra cứu|j(1): TR01850
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TR01850 Kho Tra cứu 630.71 C455ngh Sách 1