DDC 746.071
Nhan đề Công nghệ 6 :kinh tế gia đình, sách giáo khoa thí điểm /Nguyễn Minh Đường (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Hạnh (chủ biên), Triệu Thị Chơi, Vũ Thuỳ Dương
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2000
Mô tả vật lý 112tr. ;24cm.
Phụ chú Đtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Từ khóa tự do Sách giáo khoa
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Lớp 6
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Đường
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(1): TR01847
00000640nam a2200229 4500
0011528
0021
004TVSP2060001560
008061225s2000 vm| vie
0091 0
039|a20210122191914|blibol55|y20061225103400|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a746.071|bC455ngh
24500|aCông nghệ 6 :|bkinh tế gia đình, sách giáo khoa thí điểm /|cNguyễn Minh Đường (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Hạnh (chủ biên), Triệu Thị Chơi, Vũ Thuỳ Dương
260|aH. :|bGiáo dục,|c2000
300|a112tr. ;|c24cm.
500|aĐtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
653|aSách giáo khoa
653|aCông nghệ
653|aLớp 6
70011|aNguyễn, Minh Đường
852|a100|bKho Tra cứu|j(1): TR01847
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TR01847 Kho Tra cứu 746.071 C455ngh Sách 1