• Sách tham khảo
  • 335.4346 B101H
    Bác Hồ với giáo dục - đào tạo và tâm nguyện của nhà giáo đối với Bác Hồ
DDC 335.4346
Nhan đề Bác Hồ với giáo dục - đào tạo và tâm nguyện của nhà giáo đối với Bác Hồ
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016
Mô tả vật lý 506tr. ; 24cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Ban chấp hành Trung Ương Hội Cựu giáo chức
Tóm tắt Tập hợp các bài viết, bài nói, thư, điện văn,...của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo; bài tham luận của các nhà giáo in trong các tạp chí, kỷ yếu khoa học đã được công bố
Từ khóa tự do Nhà giáo
Từ khóa tự do Đào tạo
Từ khóa tự do Giáo dục
Tác giả(bs) CN Võ, Nguyên Giáp
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Bình
Tác giả(bs) CN Vũ, Đình Hòe
Tác giả(bs) CN Đặng, Quốc Bảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Huyên
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101021218-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00137937
0021
004AC142674-33D8-4910-9463-8B3234E43CD9
005202211290852
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786045722473|c123.000đ
039|y20221129085249|zlienhtb
040 |aTVSP2
041 |avie
044 |avm
08204|a335.4346|bB101H
245 |aBác Hồ với giáo dục - đào tạo và tâm nguyện của nhà giáo đối với Bác Hồ
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia - Sự thật, |c2016
300 |a506tr. ; |c24cm
500 |aĐTTS ghi: Ban chấp hành Trung Ương Hội Cựu giáo chức
520 |aTập hợp các bài viết, bài nói, thư, điện văn,...của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo; bài tham luận của các nhà giáo in trong các tạp chí, kỷ yếu khoa học đã được công bố
60010|aBác Hồ
653 |aNhà giáo
653 |aĐào tạo
653 |aGiáo dục
70010|aVõ, Nguyên Giáp
70010|aNguyễn, Đức Bình
70010|aVũ, Đình Hòe
70010|aĐặng, Quốc Bảo
70010|aNguyễn, Văn Huyên
852|a100|bKho đọc|j(2): 101021218-9
890|a2|b0|c0|d0
911 |aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101021218 Kho đọc 335.4346 B101H Sách 1
2 101021219 Kho đọc 335.4346 B101H Sách 2