DDC 613
Tác giả CN Đặng, Quốc Bảo
Nhan đề Công thức của cuộc sống /Đặng Quốc Bảo
Thông tin xuất bản H. :Thể dục thể thao,2006
Mô tả vật lý 268tr. ;19cm.
Từ khóa tự do Thể dục thể thao
Từ khóa tự do Dinh dưỡng
Từ khóa tự do Sức khoẻ
Địa chỉ 100Kho đọc(5): KD09344-8
Địa chỉ 100Kho tham khảo(5): TK02693-7
00000501nam a2200229 4500
0013759
0021
004TVSP2080003791
008080115s2006 vm| vie
0091 0
020|c24.000đ
039|a20210122192328|blibol55|y20080115103300|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a613|bĐ116B
10011|aĐặng, Quốc Bảo
24510|aCông thức của cuộc sống /|cĐặng Quốc Bảo
260|aH. :|bThể dục thể thao,|c2006
300|a268tr. ;|c19cm.
653|aThể dục thể thao
653|aDinh dưỡng
653|aSức khoẻ
852|a100|bKho đọc|j(5): KD09344-8
852|a100|bKho tham khảo|j(5): TK02693-7
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD09344 Kho đọc 613 Đ116B Sách 1
2 KD09345 Kho đọc 613 Đ116B Sách 2
3 KD09346 Kho đọc 613 Đ116B Sách 3
4 KD09347 Kho đọc 613 Đ116B Sách 4
5 KD09348 Kho đọc 613 Đ116B Sách 5
6 TK02693 Kho tham khảo 613 Đ116B Sách 6
7 TK02694 Kho tham khảo 613 Đ116B Sách 7
8 TK02695 Kho tham khảo 613 Đ116B Sách 8
9 TK02696 Kho tham khảo 613 Đ116B Sách 9
10 TK02697 Kho tham khảo 613 Đ116B Sách 10