• Sách tham khảo
  • 613.2 Đ116B
    Chế độ ăn uống và luyện tập phòng chữa bệnh tim mạch /
DDC 613.2
Tác giả CN Đặng, Quốc Bảo
Nhan đề Chế độ ăn uống và luyện tập phòng chữa bệnh tim mạch /Đặng Quốc Bảo
Thông tin xuất bản H. :Thể dục thể thao,2004
Mô tả vật lý 167tr. ;19cm.
Từ khóa tự do Thể dục thể thao
Từ khóa tự do Chế độ ăn uống
Từ khóa tự do Bệnh tim
Từ khóa tự do Chế độ tập luyện
Địa chỉ 100Kho đọc(5): KD09284-8
Địa chỉ 100Kho tham khảo(5): TK02628-32
00000571nam a2200241 4500
0013744
0021
004TVSP2080003776
008080115s2004 vm| vie
0091 0
020|c14.500đ
039|a20210122192326|blibol55|y20080115093200|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a613.2|bĐ116B
10011|aĐặng, Quốc Bảo
24510|aChế độ ăn uống và luyện tập phòng chữa bệnh tim mạch /|cĐặng Quốc Bảo
260|aH. :|bThể dục thể thao,|c2004
300|a167tr. ;|c19cm.
653|aThể dục thể thao
653|aChế độ ăn uống
653|aBệnh tim
653|aChế độ tập luyện
852|a100|bKho đọc|j(5): KD09284-8
852|a100|bKho tham khảo|j(5): TK02628-32
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD09284 Kho đọc 613.2 Đ116B Sách 1
2 KD09285 Kho đọc 613.2 Đ116B Sách 2
3 KD09286 Kho đọc 613.2 Đ116B Sách 3
4 KD09287 Kho đọc 613.2 Đ116B Sách 4
5 KD09288 Kho đọc 613.2 Đ116B Sách 5
6 TK02628 Kho tham khảo 613.2 Đ116B Sách 6
7 TK02629 Kho tham khảo 613.2 Đ116B Sách 7
8 TK02630 Kho tham khảo 613.2 Đ116B Sách 8
9 TK02631 Kho tham khảo 613.2 Đ116B Sách 9
10 TK02632 Kho tham khảo 613.2 Đ116B Sách 10