DDC 617.1
Tác giả CN Đặng, Quốc Bảo
Nhan đề Chấn thương và các bài tập hồi phục /Đặng Quốc Bảo
Thông tin xuất bản H. :Thể dục thể thao,2005
Mô tả vật lý 248tr. ;19cm.
Từ khóa tự do Chấn thương
Từ khóa tự do Thể dục thể thao
Từ khóa tự do Y học thể thao
Địa chỉ 100Kho đọc(5): KD09274-8
Địa chỉ 100Kho tham khảo(5): TK02623-7
00000524nam a2200229 4500
0013742
0021
004TVSP2080003774
008080115s2005 vm| vie
0091 0
020|c21.000đ
039|a20210122192326|blibol55|y20080115092100|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a617.1|bĐ116B
10011|aĐặng, Quốc Bảo
24510|aChấn thương và các bài tập hồi phục /|cĐặng Quốc Bảo
260|aH. :|bThể dục thể thao,|c2005
300|a248tr. ;|c19cm.
653|aChấn thương
653|aThể dục thể thao
653|aY học thể thao
852|a100|bKho đọc|j(5): KD09274-8
852|a100|bKho tham khảo|j(5): TK02623-7
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD09274 Kho đọc 617.1 Đ116B Sách 1
2 KD09275 Kho đọc 617.1 Đ116B Sách 2
3 KD09276 Kho đọc 617.1 Đ116B Sách 3
4 KD09277 Kho đọc 617.1 Đ116B Sách 4
5 KD09278 Kho đọc 617.1 Đ116B Sách 5
6 TK02623 Kho tham khảo 617.1 Đ116B Sách 6
7 TK02624 Kho tham khảo 617.1 Đ116B Sách 7
8 TK02625 Kho tham khảo 617.1 Đ116B Sách 8
9 TK02626 Kho tham khảo 617.1 Đ116B Sách 9
10 TK02627 Kho tham khảo 617.1 Đ116B Sách 10