DDC 617.1071
Tác giả CN Lê, Quý Phượng
Nhan đề Bài giảng y học thể dục thể thao : Tài liệu giảng dạy chương trình đào tạo bác sĩ chuyên ngành Y học thể dục thể thao, cử nhân Y sinh thể thao / Lê Quý Phượng (ch.b.), Đặng Quốc Bảo, Lưu Quang Hiệp
Thông tin xuất bản H. : Thể dục Thể thao, 2007
Mô tả vật lý 355tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trường đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
Tóm tắt Trình bày những kiến thức y học thể dục thể thao. Đặc điểm một số hệ thống chức năng của cơ thể trong hoạt động thể thao. Kiểm tra y học thể thao. Một số vấn đề bệnh lý thể thao, chấn thương thể thao. Cơ sở sinh học của tập luyện thể dục thể thao vì sức khoẻ
Từ khóa tự do Thể dục thể thao
Từ khóa tự do Y học
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Đặng, Quốc Bảo
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101019138-9
Địa chỉ 100Kho tham khảo(3): 104013101-3
00000000nam a2200000 a 4500
00132733
0025
00489A6C9A6-A8D5-431F-A986-AE75E95FBE52
008 2007 vm| vie
0091 0
039|y20210922095248|zlienhtb
041|aVie
08204|a617.1071|bL250PH
10010|aLê, Quý Phượng
24510|aBài giảng y học thể dục thể thao : |bTài liệu giảng dạy chương trình đào tạo bác sĩ chuyên ngành Y học thể dục thể thao, cử nhân Y sinh thể thao / |cLê Quý Phượng (ch.b.), Đặng Quốc Bảo, Lưu Quang Hiệp
260|aH. : |bThể dục Thể thao, |c2007
300|a355tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c27cm
500|aĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trường đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
504|aThư mục: tr. 350-352
520|aTrình bày những kiến thức y học thể dục thể thao. Đặc điểm một số hệ thống chức năng của cơ thể trong hoạt động thể thao. Kiểm tra y học thể thao. Một số vấn đề bệnh lý thể thao, chấn thương thể thao. Cơ sở sinh học của tập luyện thể dục thể thao vì sức khoẻ
653|aThể dục thể thao
653|aY học
653|aGiáo trình
691|aGiáo dục thể chất
70010|aĐặng, Quốc Bảo|eb.s Lưu, Quang Hiệp|eb.s
852|a100|bKho đọc|j(2): 101019138-9
852|a100|bKho tham khảo|j(3): 104013101-3
890|a5|b0|c0|d0
911|aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101019138 Kho đọc 617.1071 L250PH Sách 1
2 101019139 Kho đọc 617.1071 L250PH Sách 2
3 104013101 Kho tham khảo 617.1071 L250PH Sách 3
4 104013102 Kho tham khảo 617.1071 L250PH Sách 4
5 104013103 Kho tham khảo 617.1071 L250PH Sách 5