DDC 570.76
Tác giả CN Ngô, Văn Hưng
Nhan đề Bài tập sinh học 11 /Ngô Văn Hưng, Trần Văn Kiên
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2007
Mô tả vật lý 112tr. ;24cm.
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Sách giáo khoa
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Bài tập
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Kiên
Địa chỉ 100Kho Mượn(25): KM04587-611
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(5): TR03366-70
00000573nam a2200265 4500
0013712
0021
004TVSP2080003744
008080103s2007 vm| vie
0091 0
020|c5.200đ
039|a20210122192321|blibol55|y20080103102600|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a570.76|bNG450H
10011|aNgô, Văn Hưng
24510|aBài tập sinh học 11 /|cNgô Văn Hưng, Trần Văn Kiên
260|aH. :|bGiáo dục,|c2007
300|a112tr. ;|c24cm.
653|aSinh học
653|aSách giáo khoa
653|aLớp 11
653|aBài tập
70011|aTrần, Văn Kiên
852|a100|bKho Mượn|j(25): KM04587-611
852|a100|bKho Tra cứu|j(5): TR03366-70
890|a30|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM04587 Kho Mượn 570.76 NG450H Sách 1
2 KM04588 Kho Mượn 570.76 NG450H Sách 2
3 KM04589 Kho Mượn 570.76 NG450H Sách 3
4 KM04590 Kho Mượn 570.76 NG450H Sách 4
5 KM04591 Kho Mượn 570.76 NG450H Sách 5
6 KM04592 Kho Mượn 570.76 NG450H Sách 6
7 KM04593 Kho Mượn 570.76 NG450H Sách 7
8 KM04594 Kho Mượn 570.76 NG450H Sách 8
9 KM04595 Kho Mượn 570.76 NG450H Sách 9
10 KM04596 Kho Mượn 570.76 NG450H Sách 10