• Khoá luận
  • 796.4071 TR121K
    Ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh bột phát cho nam học sinh đội tuyển đẩy tạ trường THPT Xuân Hoà :
DDC 796.4071
Tác giả CN Trần, Văn Kiên
Nhan đề Ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh bột phát cho nam học sinh đội tuyển đẩy tạ trường THPT Xuân Hoà :Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành cử nhân khoa học sư phạm GDTC - GDQP /Trần Văn Kiên; CN. Tạ Tất Viện (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2008
Mô tả vật lý 48tr. ;29cm
Phụ chú Đtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục thể chất
Từ khóa tự do Thể dục
Từ khóa tự do Đẩy tạ
Tác giả(bs) CN Tạ, Tất Viện,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL02179
00000856nam a2200241 4500
00113362
0026
004TVSP2110013396
008110608s2008 vm| vie
0091 0
039|a20210122194700|blibol55|y20110608101500|ztuyetnt
041|avie
044|avm
08214|a796.4071|bTR121K
1001|aTrần, Văn Kiên
24510|aỨng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh bột phát cho nam học sinh đội tuyển đẩy tạ trường THPT Xuân Hoà :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành cử nhân khoa học sư phạm GDTC - GDQP /|cTrần Văn Kiên; CN. Tạ Tất Viện (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2008
300|a48tr. ;|c29cm
500|aĐtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục thể chất
653|aThể dục
653|aĐẩy tạ
70011|aTạ, Tất Viện,|cGV,|ehướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL02179
890|a1|b0|c0|d0
915|aGiáo dục thể chất
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL02179 Kho Khóa luận 796.4071 TR121K Luận án, luận văn 1