• Sách giáo trình
  • 373.13 D112H
    Dạy học tích hợp phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh trung học /
DDC 373.13
Nhan đề Dạy học tích hợp phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh trung học / Nguyễn Thanh Nga (ch.b.),...
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 259tr. : minh hoạ ; 24cm
Tùng thư Tủ sách ĐHSP TPHCM
Tóm tắt Giới thiệu nội dung cơ bản về dạy học tích hợp giải quyết vấn đề thực tiễn trong trường trung học; vận dụng dạy học dự án để tổ chức dạy học tích hợp; xây dựng chủ đề tích hợp ở trường trung học; tổ chức dạy học tích hợp giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh trung học
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Dạy học tích hợp
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Tác giả(bs) CN Hoàng, Phước Muội
Tác giả(bs) CN Phạm, Đình Văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đắc Thanh
Tác giả(bs) CN Trịnh, Lê Hồng Phương
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101021201-2
Địa chỉ 100Kho Mượn(3): 103055480-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00135925
0025
00491EF4C6B-2B02-4E4C-9F27-1815487A2AD7
005202211031001
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049836480|c95.000đ
039|y20221103100144|zlienhtb
040 |aTVSP2
041 |avie
044 |avm
08204|a373.13|bD112H
245 |aDạy học tích hợp phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh trung học / |cNguyễn Thanh Nga (ch.b.),...
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, |c2019
300 |a259tr. : |bminh hoạ ; |c24cm
490 |aTủ sách ĐHSP TPHCM
504 |aThư mục: tr. 258-259
520 |aGiới thiệu nội dung cơ bản về dạy học tích hợp giải quyết vấn đề thực tiễn trong trường trung học; vận dụng dạy học dự án để tổ chức dạy học tích hợp; xây dựng chủ đề tích hợp ở trường trung học; tổ chức dạy học tích hợp giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh trung học
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aDạy học tích hợp
653 |aTrung học phổ thông
70010|aHoàng, Phước Muội
70010|aPhạm, Đình Văn
70010|aNguyễn, Đắc Thanh
70010|aTrịnh, Lê Hồng Phương
852|a100|bKho đọc|j(2): 101021201-2
852|a100|bKho Mượn|j(3): 103055480-2
890|a5|b0|c0|d0
911 |aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103055480 Kho Mượn 373.13 D112H Sách 3
2 101021201 Kho đọc 373.13 D112H Sách 1
3 103055481 Kho Mượn 373.13 D112H Sách 4
4 103055482 Kho Mượn 373.13 D112H Sách 5
5 101021202 Kho đọc 373.13 D112H Sách 2