• Sách giáo trình
  • 507.1 D112H
    Dạy học chủ đề STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông /
DDC 507.1
Nhan đề Dạy học chủ đề STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông / Nguyễn Thanh Nga (ch.b.), ...
Lần xuất bản Tái bản lần 2
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 136tr. ; 24cm
Tùng thư Tủ sách Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
Tóm tắt Cung cấp kiến thức lý thuyết về giáo dục STEM trong trường trung học, xây dựng phòng dạy học, tổ chức hoạt động trải nghiệm, một số giáo án dạy học theo chủ đề STEM trong trường trung học
Từ khóa tự do Giáo dục Stem
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Trung học cơ sở
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Nga
Tác giả(bs) CN Ngô, Trọng Tuệ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quang Linh
Tác giả(bs) CN Phùng, Việt Hải
Tác giả(bs) CN Hoàng, Phước Muội
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Anh Dũng
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101021153-4
Địa chỉ 100Kho Mượn(3): 103055408-10
00000000nam#a2200000ui#4500
00135901
0025
004708736AB-92C7-4472-8F89-9E22BE0F90D2
005202211021606
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786043091250|c68.000đ
039|y20221102160557|zanhbl
040 |aTVSP2
041 |aVie
044 |avm
08204|a507.1|bD112H
245 |aDạy học chủ đề STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông / |cNguyễn Thanh Nga (ch.b.), ...
250 |aTái bản lần 2
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, |c2020
300 |a136tr. ; |c24cm
490 |aTủ sách Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
504 |aThư mục: tr. 135
520 |aCung cấp kiến thức lý thuyết về giáo dục STEM trong trường trung học, xây dựng phòng dạy học, tổ chức hoạt động trải nghiệm, một số giáo án dạy học theo chủ đề STEM trong trường trung học
653 |aGiáo dục Stem
653 |aTrung học phổ thông
653 |aTrung học phổ thông
653 |aTrung học cơ sở
70010|aNguyễn, Thanh Nga|eCh.b.
70010|aNgô, Trọng Tuệ
70010|aNguyễn, Quang Linh
70010|aPhùng, Việt Hải
70010|aHoàng, Phước Muội
70010|aNguyễn, Anh Dũng
852|a100|bKho đọc|j(2): 101021153-4
852|a100|bKho Mượn|j(3): 103055408-10
890|a5|b11|c0|d0
911 |aBùi Lan Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103055408 Kho Mượn 507.1 D112H Sách 3
2 103055409 Kho Mượn 507.1 D112H Sách 4
3 101021153 Kho đọc 507.1 D112H Sách 1
4 101021154 Kho đọc 507.1 D112H Sách 2
5 103055410 Kho Mượn 507.1 D112H Sách 5