• Sách tham khảo
  • 507.1 TH308K
    Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông /
DDC 507.1
Nhan đề Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông / Nguyễn Thanh Nga (ch.b.),...
Lần xuất bản Tái bản lần 2
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 195tr. : minh hoạ ; 24cm
Tùng thư Tủ sách ĐHSP TPHCM
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
Tóm tắt Cơ sở lý luận về giáo dục STEM trong trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Vận dụng dạy học dự án và dạy học mở mang tính thiết kế để tổ chức dạy học chủ đề STEM. Xây dựng và thực hành tổ chức dạy học các chủ đề giáo dục STEM trong trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Giáo dục STEM
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Trung học cơ sở
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Nga
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quang Linh
Tác giả(bs) CN Phùng, Việt Hải
Tác giả(bs) CN Hoàng, Phước Muội
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101021143-4
Địa chỉ 100Kho Mượn(3): 103055393-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00135896
0021
0040F33C42A-3E9B-47C7-94D6-C36AF196E9A2
005202211021549
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786043091205|c65.000đ
039|y20221102154913|zlienhtb
040 |aTVSP2
041 |avie
044 |avm
08204|a507.1|bTH308K
245 |aThiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông / |cNguyễn Thanh Nga (ch.b.),...
250 |aTái bản lần 2
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, |c2020
300 |a195tr. : |bminh hoạ ; |c24cm
490 |aTủ sách ĐHSP TPHCM
500 |aĐTTS ghi: Trường đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
504 |aThư mục: tr. 195
520 |aCơ sở lý luận về giáo dục STEM trong trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Vận dụng dạy học dự án và dạy học mở mang tính thiết kế để tổ chức dạy học chủ đề STEM. Xây dựng và thực hành tổ chức dạy học các chủ đề giáo dục STEM trong trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aGiáo dục STEM
653 |aTrung học phổ thông
653 |aTrung học cơ sở
70010|aNguyễn, Thanh Nga
70010|aNguyễn, Quang Linh
70010|aPhùng, Việt Hải
70010|aHoàng, Phước Muội
852|a100|bKho đọc|j(2): 101021143-4
852|a100|bKho Mượn|j(3): 103055393-5
890|a5|b11|c0|d0
911 |aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101021144 Kho đọc 507.1 TH308K Sách 2
2 103055395 Kho Mượn 507.1 TH308K Sách 5
3 103055393 Kho Mượn 507.1 TH308K Sách 3
4 103055394 Kho Mượn 507.1 TH308K Sách 4
5 101021143 Kho đọc 507.1 TH308K Sách 1