• Sách tham khảo
  • 959.700712 PH110TR
    Phát triển năng lực trong môn Lịch sử lớp 8 /
DDC 959.700712
Nhan đề Phát triển năng lực trong môn Lịch sử lớp 8 / Nguyễn Thị Bích (ch.b.), ...
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 159tr. : minh họa ; 27cm
Từ khóa tự do Lớp 8
Từ khóa tự do Sp2
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Tác giả(bs) CN Ninh, Thị Sinh
Tác giả(bs) CN Ninh, Thị Hạnh
Tác giả(bs) CN Chu, Ngọc Quỳnh
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thanh Tú
Tác giả(bs) CN Trần, Thanh Quang
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Kiên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bích
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Nhung
Địa chỉ 100Kho tham khảo(2): 104014419, 104014426
00000000nam a2200000 a 4500
00134619
0021
0044949E7BD-6727-4F2F-848A-26D5D30EEBBB
005202212011442
008 2019 vm| vie
0091 0
020|a9786040157256|c48.000
039|a20221201144206|blienhtb|c20220815104247|dlienhtb|y20220513084813|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a959.700712|bPH110TR
24510|aPhát triển năng lực trong môn Lịch sử lớp 8 / |cNguyễn Thị Bích (ch.b.), ...
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2019
300|a159tr. : |bminh họa ; |c27cm
653|aLớp 8
653|aSp2
653|aLịch sử
653|aSách đọc thêm
70010|aNinh, Thị Sinh
70010|aNinh, Thị Hạnh
70010|aChu, Ngọc Quỳnh
70010|aHoàng, Thanh Tú|ech.b.
70010|aTrần, Thanh Quang
70010|aTrần, Văn Kiên
70010|aNguyễn, Thị Bích|ech.b.
70010|aNguyễn, Hồng Nhung
852|a100|bKho tham khảo|j(2): 104014419, 104014426
890|a2|b0|c0|d0
911|aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 104014419 Kho tham khảo 959.700712 PH110TR Sách 1
2 104014426 Kho tham khảo 959.700712 PH110TR Sách 2