• Sách tham khảo
  • 959.700712 PH110TR
    Phát triển năng lực trong môn Lịch sử lớp 6 /
DDC 959.700712
Nhan đề Phát triển năng lực trong môn Lịch sử lớp 6 / Nguyễn Thị Bích (ch.b.), ...
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 103tr. : minh họa ; 27cm
Từ khóa tự do Phát triển năng lực
Từ khóa tự do Sp2
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Lớp 6
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Tác giả(bs) CN Ninh, Thị Hạnh
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Bích Ngọc
Tác giả(bs) CN Chu, Ngọc Quỳnh
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thanh Tú
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bích
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Nhung
Địa chỉ 100Kho tham khảo(1): 104014428
00000000nam a2200000 a 4500
00134964
0021
00425588AD2-3BD2-4F87-BC3D-A80A8788B2EE
005202212011439
008 2019 vm| vie
0091 0
020|a9786040158901|c32.000
039|a20221201143940|blienhtb|c20221201143913|dlienhtb|y20220822090906|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a959.700712|bPH110TR
24510|aPhát triển năng lực trong môn Lịch sử lớp 6 / |cNguyễn Thị Bích (ch.b.), ...
250|aTái bản lần thứ nhất
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2019
300|a103tr. : |bminh họa ; |c27cm
653|aPhát triển năng lực
653|aSp2
653|aLịch sử
653|aLớp 6
653|aSách đọc thêm
70010|aNinh, Thị Hạnh
70010|aBùi, Thị Bích Ngọc
70010|aChu, Ngọc Quỳnh
70010|aHoàng, Thanh Tú|ech.b.
70010|aNguyễn, Thị Bích|ech.b.
70010|aNguyễn, Hồng Nhung
852|a100|bKho tham khảo|j(1): 104014428
890|a1|b0|c0|d0
911|aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 104014428 Kho tham khảo 959.700712 PH110TR Sách 1