• Sách tham khảo
  • 959.700712 PH110TR
    Phát triển năng lực trong môn Lịch sử lớp 9 /
DDC 959.700712
Nhan đề Phát triển năng lực trong môn Lịch sử lớp 9 / Nguyễn Thị Bích (ch.b.), ...
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 159tr. : minh họa ; 27cm
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Sp2
Từ khóa tự do Lớp 9
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Tác giả(bs) CN Ninh, Thị Sinh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thơ
Tác giả(bs) CN Ninh, Thị Hạnh
Tác giả(bs) CN Chu, Ngọc Quỳnh
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thanh Tú
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bích
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Nhung
Địa chỉ 100Kho tham khảo(2): 104014420, 104014427
00000000nam a2200000 a 4500
00134620
0021
004C33AD036-715E-4DAF-9E11-CE0F27D1B17D
005202212011443
008 2019 vm| vie
0091 0
020|a9786040157355|c48.000
039|a20221201144353|blienhtb|c20220815104346|dlienhtb|y20220513084813|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a959.700712|bPH110TR
24510|aPhát triển năng lực trong môn Lịch sử lớp 9 / |cNguyễn Thị Bích (ch.b.), ...
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2019
300|a159tr. : |bminh họa ; |c27cm
653|aLịch sử
653|aSp2
653|aLớp 9
653|aSách đọc thêm
70010|aNinh, Thị Sinh
70010|aNguyễn, Thị Thơ
70010|aNinh, Thị Hạnh
70010|aChu, Ngọc Quỳnh
70010|aHoàng, Thanh Tú|ech.b.
70010|aNguyễn, Thị Bích|ech.b.
70010|aNguyễn, Hồng Nhung
852|a100|bKho tham khảo|j(2): 104014420, 104014427
890|a2|b0|c0|d0
911|aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 104014420 Kho tham khảo 959.700712 PH110TR Sách 1
2 104014427 Kho tham khảo 959.700712 PH110TR Sách 2