• Sách giáo trình
  • 959.7 V500H
    Phương pháp dạy học môn lịch sử ở trường trung học phổ thông /
DDC 959.7
Tác giả CN Vũ, Quang Hiển
Nhan đề Phương pháp dạy học môn lịch sử ở trường trung học phổ thông / Vũ Quang Hiển, Hoàng Thanh Tú
Thông tin xuất bản H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 267tr. ; 24cm
Tóm tắt Khái quát về phương pháp dạy học lịch sử, dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông; các hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá, kế hoạch dạy học, chương trình sách giáo khoa, phát triển kỹ năng nghề nghiệp của người giáo viên môn lịch sử
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Dạy học lịch sử
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thanh Tú
Địa chỉ 100Kho đọc(3): 101019624-6
Địa chỉ 100Kho tham khảo(7): 104013518-24
00000000nam a2200000 a 4500
00133021
0025
004421B4C7C-4288-46E6-B828-0A871B7C4B1F
008 2014 vm| vie
0091 0
020|a9786049348280|c68.000đ
039|y20211020153207|zlienhtb
041|aVie
044|avm
08204|a959.7|bV500H
10010|aVũ, Quang Hiển
24510|aPhương pháp dạy học môn lịch sử ở trường trung học phổ thông / |cVũ Quang Hiển, Hoàng Thanh Tú
260|aH. : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2014
300|a267tr. ; |c24cm
504|aPhụ lục: tr.253-263
520|aKhái quát về phương pháp dạy học lịch sử, dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông; các hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá, kế hoạch dạy học, chương trình sách giáo khoa, phát triển kỹ năng nghề nghiệp của người giáo viên môn lịch sử
653|aLịch sử
653|aDạy học lịch sử
653|aPhương pháp dạy học
653|aTrung học phổ thông
691|aLịch sử
70010|aHoàng, Thanh Tú|e đồng chủ biên
852|a100|bKho đọc|j(3): 101019624-6
852|a100|bKho tham khảo|j(7): 104013518-24
890|a10|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 104013522 Kho tham khảo 959.7 V500H Sách 11
2 104013523 Kho tham khảo 959.7 V500H Sách 12
3 104013524 Kho tham khảo 959.7 V500H Sách 13
4 101019624 Kho đọc 959.7 V500H Sách 1
5 101019625 Kho đọc 959.7 V500H Sách 2
6 101019626 Kho đọc 959.7 V500H Sách 3
7 104013518 Kho tham khảo 959.7 V500H Sách 7
8 104013519 Kho tham khảo 959.7 V500H Sách 8
9 104013520 Kho tham khảo 959.7 V500H Sách 9
10 104013521 Kho tham khảo 959.7 V500H Sách 10