• Sách tham khảo
  • 370.1503 PH104H
    Từ điển bách khoa Tâm lý học - Giáo dục học Việt Nam /
DDC 370.1503
Tác giả CN Phạm, Minh Hạc
Nhan đề Từ điển bách khoa Tâm lý học - Giáo dục học Việt Nam /GS.TSKH. Phạm Minh Hạc (Chủ biên)
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục Việt Nam,2013
Mô tả vật lý 1159tr. ;24cm
Tóm tắt Giới thiệu khoảng hơn nghìn mục từ các thuật ngữ, các khái niệm, các phạm trù cơ bản chuyên ngành tâm lí học và giáo dục học
Từ khóa tự do Tâm lí học
Từ khóa tự do Giáo dục học
Từ khóa tự do Từ điển bách khoa
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Trương, Công Am,
Tác giả(bs) CN Võ, Thị Minh Trí,
Tác giả(bs) CN Đặng, Quốc Bảo,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Đường,
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(3): TR05207-9
00000916nam a2200301 4500
00128794
0021
004TVSP2190030046
008191007s2013 vm| vie
0091 0
020|c320.000đ
039|a20210122205009|blibol55|y20191007141700|zlibol55
041|avie
044|avm
08214|a370.1503|bPH104H
1001|aPhạm, Minh Hạc
24510|aTừ điển bách khoa Tâm lý học - Giáo dục học Việt Nam /|cGS.TSKH. Phạm Minh Hạc (Chủ biên)
260|aH. :|bGiáo dục Việt Nam,|c2013
300|a1159tr. ;|c24cm
520|aGiới thiệu khoảng hơn nghìn mục từ các thuật ngữ, các khái niệm, các phạm trù cơ bản chuyên ngành tâm lí học và giáo dục học
653|aTâm lí học
653|aGiáo dục học
653|aTừ điển bách khoa
653|aViệt Nam
70010|aTrương, Công Am,|eBiên soạn
70010|aVõ, Thị Minh Trí,|eBiên Soạn
70010|aĐặng, Quốc Bảo,|eBiên Soạn
70010|aNguyễn, Minh Đường,|eBiên Soạn
852|a100|bKho Tra cứu|j(3): TR05207-9
890|a3|b8|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TR05207 Kho Tra cứu 370.1503 PH104H Sách 1
2 TR05208 Kho Tra cứu 370.1503 PH104H Sách 2
3 TR05209 Kho Tra cứu 370.1503 PH104H Sách 3