DDC 428.0076
Nhan đề Tiếng Anh 6. Tập 1 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.),...
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
Mô tả vật lý 63tr. : Tranh minh họa ; 28cm
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Từ khóa tự do Bộ kết nối tri thức
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Sách bài tập
Từ khóa tự do Lớp 6
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Chi
Tác giả(bs) CN Lê, Kim Dung
Tác giả(bs) CN Hoàng, Văn Vân
Tác giả(bs) CN Lương, Quỳnh Trang
Tác giả(bs) CN Phan, Chí Nghĩa
Tác giả(bs) CN Vũ, Mai Trang
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101020100-1
Địa chỉ 100Kho Mượn(8): 103049683-90
00000000nam a2200000 a 4500
00133644
0021
004ADF41B03-A657-4C86-A551-8E856EB0FE16
008 2021 vm| vie
0091 0
020|a9786040258670|c32.000đ
039|y20211209085214|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aEng
044|avm
08204|a428.0076|bT306A
24510|aTiếng Anh 6. |nTập 1 : |bSách bài tập / |cHoàng Văn Vân (tổng ch.b.),...
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2021
300|a63tr. : |bTranh minh họa ; |c28cm
490|aKết nối tri thức với cuộc sống
653|aBộ kết nối tri thức
653|aTiếng Anh
653|aSách bài tập
653|aLớp 6
70010|aNguyễn, Thị Chi|ech.b
70010|aLê, Kim Dung
70010|aHoàng, Văn Vân|eTổng ch.b.
70010|a Lương, Quỳnh Trang
70010|aPhan, Chí Nghĩa
70010|aVũ, Mai Trang
852|a100|bKho đọc|j(2): 101020100-1
852|a100|bKho Mượn|j(8): 103049683-90
890|a10|b3|c0|d0
911|aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101020100 Kho đọc 428.0076 T306A Sách 1
2 101020101 Kho đọc 428.0076 T306A Sách 2
3 103049683 Kho Mượn 428.0076 T306A Sách 3
4 103049684 Kho Mượn 428.0076 T306A Sách 4
5 103049685 Kho Mượn 428.0076 T306A Sách 5
6 103049686 Kho Mượn 428.0076 T306A Sách 6
7 103049687 Kho Mượn 428.0076 T306A Sách 7
8 103049688 Kho Mượn 428.0076 T306A Sách 8
9 103049689 Kho Mượn 428.0076 T306A Sách 9
10 103049690 Kho Mượn 428.0076 T306A Sách 10 Hạn trả:22-04-2024