• Luận văn
  • 546.7 L250D
    Phát triển năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh thông qua dạy học phần hóa học phi kim lớp 11 THPT :
DDC 546.7
Tác giả CN Lê, Kim Dung
Nhan đề Phát triển năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh thông qua dạy học phần hóa học phi kim lớp 11 THPT :Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục /Lê Kim Dung; Nguyễn Thị Kim Thành (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2017
Mô tả vật lý 103tr. ;29cm +
Tóm tắt Xây dựng hệ thống thí nghiệm phần hóa học phi kim lớp 11 và nghiên cứu các biện pháp sử dụng chúng trong dạy học nhằm phát triển năng lực thực hành cho học sinh.
Từ khóa tự do Phi kim
Từ khóa tự do Hóa học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kim Thành,
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): LV02542
00000928nam a2200241 4500
00126665
0022
004TVSP2180027917
008180328s2017 vm| vie
0091 0
039|a20210122204012|blibol55|y20180328143500|zlibol55
041|avie
044|avm
08214|a546.7|bL250D
1001|aLê, Kim Dung
24510|aPhát triển năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh thông qua dạy học phần hóa học phi kim lớp 11 THPT :|bLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục /|cLê Kim Dung; Nguyễn Thị Kim Thành (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2017
300|a103tr. ;|c29cm +|e01 đĩa
520|aXây dựng hệ thống thí nghiệm phần hóa học phi kim lớp 11 và nghiên cứu các biện pháp sử dụng chúng trong dạy học nhằm phát triển năng lực thực hành cho học sinh.
653|aPhi kim
653|aHóa học
70011|aNguyễn, Thị Kim Thành,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): LV02542
890|a1|b0|c1|d0
915|aLí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Hóa học
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV02542 Kho Luận văn 546.7 L250D Luận án, luận văn 1