• Khoá luận
  • 543.1 L250D
    Nghiên cứu làm giàu và điều chế Diamoniphotphat từ quặng aptit Lào Cai loại II :
DDC 543.1
Tác giả CN Lê, Kim Dung
Nhan đề Nghiên cứu làm giàu và điều chế Diamoniphotphat từ quặng aptit Lào Cai loại II :Khoá luận tốt nghiệp : Chuyên ngành: Hóa vô cơ /Lê Kim Dung ; Lê Xuân Thành (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2013
Mô tả vật lý 46tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đạ học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Hóa học
Từ khóa tự do Apatit
Từ khóa tự do Diamoniphoyphat
Từ khóa tự do Điều chế
Tác giả(bs) CN Lê, Xuân Thành,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL05488
00000817nam a2200253 4500
00120625
0026
004TVSP2130020692
008131225s2013 vm| vie
0091 0
039|a20210122201450|blibol55|y20131225153700|ztrangdt
041|avie
044|avm
08214|a543.1|bL250D
1001|aLê, Kim Dung
24510|aNghiên cứu làm giàu và điều chế Diamoniphotphat từ quặng aptit Lào Cai loại II :|bKhoá luận tốt nghiệp : Chuyên ngành: Hóa vô cơ /|cLê Kim Dung ; Lê Xuân Thành (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2013
300|a46tr. ;|c29cm +|e01 bản tóm tắt + 01 đĩa
500|aĐTTS ghi: Trường Đạ học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Hóa học
653|aApatit
653|aDiamoniphoyphat
653|aĐiều chế
70011|aLê, Xuân Thành,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL05488
890|a1|b0|c0|d0
915|aHóa vô cơ
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL05488 Kho Khóa luận 543.1 L250D Luận án, luận văn 1