• Khoá luận
  • 324.25970755 NG527D
    Đảng bộ thị xã Sơn Tây lãnh đạo phát triển kinh tế từ năm 2000 - 2010 :
DDC 324.25970755
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thùy Dương
Nhan đề Đảng bộ thị xã Sơn Tây lãnh đạo phát triển kinh tế từ năm 2000 - 2010 :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Nguyễn Thị Thùy Dương ; Ninh Thị Hạnh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2,2015
Mô tả vật lý 60tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
Từ khóa tự do Giai đoạn 2000 - 2010
Từ khóa tự do Sơn Tây
Từ khóa tự do Đảng cộng sản Việt Nam
Tác giả(bs) CN Ninh, Thị Hạnh,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL07350
00000861nam a2200253 4500
00124182
0026
004TVSP2150024258
008151006s2015 vm| vie
0091 0
039|a20210122202849|blibol55|y20151006154300|zyenntn
041|avie
044|avm
08214|a324.25970755|bNG527D
1001|aNguyễn, Thị Thùy Dương
24510|aĐảng bộ thị xã Sơn Tây lãnh đạo phát triển kinh tế từ năm 2000 - 2010 :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cNguyễn Thị Thùy Dương ; Ninh Thị Hạnh (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2,|c2015
300|a60tr. ;|c29cm +|e01 bản tóm tắt + 1 đĩa
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
653|aGiai đoạn 2000 - 2010
653|aSơn Tây
653|aĐảng cộng sản Việt Nam
70011|aNinh, Thị Hạnh,|ehướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL07350
890|a1|b0|c0|d0
915|aLịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL07350 Kho Khóa luận 324.25970755 NG527D Luận án, luận văn 1