• Khoá luận
  • 324.25970755 V561T
    Đảng bộ huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội lãnh đạo công tác bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa từ năm 1996 đến năm 2013 :
DDC 324.25970755
Tác giả CN Vương, Thị Tuyết
Nhan đề Đảng bộ huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội lãnh đạo công tác bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa từ năm 1996 đến năm 2013 :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Vương Thị Tuyết ; Ninh Thị Hạnh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2,2015
Mô tả vật lý 56tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
Từ khóa tự do Giai đoạn 1996 - 2013
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Di tích lịch sử
Tác giả(bs) CN Ninh, Thị Hạnh,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL07345
00000926nam a2200265 4500
00124177
0026
004TVSP2150024253
008151006s2015 vm| vie
0091 0
039|a20210122202837|blibol55|y20151006153400|zyenntn
041|avie
044|avm
08214|a324.25970755|bV561T
1001|aVương, Thị Tuyết
24510|aĐảng bộ huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội lãnh đạo công tác bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa từ năm 1996 đến năm 2013 :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cVương Thị Tuyết ; Ninh Thị Hạnh (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2,|c2015
300|a56tr. ;|c29cm +|e01 bản tóm tắt + 1 đĩa
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
653|aGiai đoạn 1996 - 2013
653|aHà Nội
653|aĐảng Cộng sản Việt Nam
653|aDi tích lịch sử
70011|aNinh, Thị Hạnh,|ehướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL07345
890|a1|b0|c0|d0
915|aLịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL07345 Kho Khóa luận 324.25970755 V561T Luận án, luận văn 1