• Khoá luận
  • 324.25970755 NG527H
    Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch từ năm 2000 đến năm 2012 :
DDC 324.25970755
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hằng
Nhan đề Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch từ năm 2000 đến năm 2012 :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Nguyễn Thị Hằng; Ninh Thị Hạnh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2014
Mô tả vật lý 72tr. ;29cm +
Phụ chú Đtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản
Từ khóa tự do Vĩnh Phúc
Từ khóa tự do Lịch sử Đảng
Tác giả(bs) CN Ninh, Thị Hạnh,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL06798
00000859nam a2200253 4500
00123089
0026
004TVSP2150023162
008150507s2014 vm| vie
0091 0
039|a20210122202353|blibol55|y20150507085200|zyenntn
041|avie
044|avm
08214|a324.25970755|bNG527H
1001|aNguyễn, Thị Hằng
24510|aĐảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch từ năm 2000 đến năm 2012 :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cNguyễn Thị Hằng; Ninh Thị Hạnh (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2014
300|a72tr. ;|c29cm +|e01 bản tóm tắt + 01 đĩa
500|aĐtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
653|aĐảng Cộng sản
653|aVĩnh Phúc
653|aLịch sử Đảng
70011|aNinh, Thị Hạnh,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL06798
890|a1|b0|c0|d0
915|aLịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL06798 Kho Khóa luận 324.25970755 NG527H Luận án, luận văn 1