• Khoá luận
  • 324.25970755 NG527S
    Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ năm 1997 đến năm 2013 :
DDC 324.25970755
Tác giả CN Nguyễn, Thị Sâm
Nhan đề Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ năm 1997 đến năm 2013 :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Nguyễn Thị Sâm; Ninh Thị Hạnh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2014
Mô tả vật lý 79cm. ;29cm +
Phụ chú Đtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Lịch sử Đảng
Tác giả(bs) CN Ninh, Thị Hạnh,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL06433
00000858nam a2200253 4500
00122711
0026
004TVSP2150022784
008150326s2014 vm| vie
0091 0
039|a20210122202232|blibol55|y20150326142000|zyenntn
041|avie
044|avm
08214|a324.25970755|bNG527S
1001|aNguyễn, Thị Sâm
24510|aĐảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ năm 1997 đến năm 2013 :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cNguyễn Thị Sâm; Ninh Thị Hạnh (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2014
300|a79cm. ;|c29cm +|e01 bản tóm tắt + 01 đĩa
500|aĐtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
653|aĐảng Cộng sản
653|aViệt Nam
653|aLịch sử Đảng
70011|aNinh, Thị Hạnh,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL06433
890|a1|b0|c0|d0
915|aLịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL06433 Kho Khóa luận 324.25970755 NG527S Luận án, luận văn 1