DDC 515
Tác giả CN Simmons, George F.
Nhan đề Differential equations :Theory, technique, and practice /George F. Simmons, Steven G. Krantz
Thông tin xuất bản Boston :McGraw-Hill Higher Education,2007
Mô tả vật lý 130p. :fig., tab. ;28cm
Tùng thư Student's solutions manual to accompany
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Phương trình vi phân
Từ khóa tự do Lí thuyết
Tác giả(bs) CN Krantz, Steven G.
Địa chỉ 100Kho Ngoại văn(3): NV04624-6
00000684nam a2200253 4500
00119328
0021
004TVSP2130019395
008130527s2007 enk eng
0091 0
020|a0072863161
039|a20210122200906|blibol55|y20130527151300|zanhbl
041|aeng
044|aenk
08214|a515|bS310M
1001|aSimmons, George F.
24510|aDifferential equations :|bTheory, technique, and practice /|cGeorge F. Simmons, Steven G. Krantz
260|aBoston :|bMcGraw-Hill Higher Education,|c2007
300|a130p. :|bfig., tab. ;|c28cm
440|aStudent's solutions manual to accompany
653|aToán học
653|aPhương trình vi phân
653|aLí thuyết
70011|aKrantz, Steven G.
852|a100|bKho Ngoại văn|j(3): NV04624-6
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV04624 Kho Ngoại văn 515 S310M Sách 1
2 NV04625 Kho Ngoại văn 515 S310M Sách 2
3 NV04626 Kho Ngoại văn 515 S310M Sách 3