• Khoá luận
  • 959.703 NG527A
    Đông Kinh nghĩa thục và việc tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX ở Việt Nam :
DDC 959.703
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Ánh
Nhan đề Đông Kinh nghĩa thục và việc tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX ở Việt Nam : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Ngọc Ánh ; TS. Ninh Thị Sinh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
Mô tả vật lý 56tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
Tóm tắt Làm rõ những tư tưởng dân chủ tư sản mà Đông Kinh nghĩa thục đã tiếp nhận qua đó làm sáng tỏ vai trò, vị trí của Đông Kinh nghĩa thục trong phong trào Duy Tân của đất nước giai đoạn đầu thế kỉ XX.
Từ khóa tự do Phong trào Duy Tân
Từ khóa tự do Tư sản
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dân chủ
Từ khóa tự do Tư tưởng
Từ khóa tự do Lịch sử
Tác giả(bs) CN Ninh, Thị Sinh
00000000nam a2200000 a 4500
00134143
0026
00476815F0F-EBD5-4A2D-9B55-ADBA0E864B10
008 2021 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|a20220310184140|banhbl|y20220309171003|zanhbl
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a959.703|bNG527A
10010|aNguyễn, Ngọc Ánh
24510|aĐông Kinh nghĩa thục và việc tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX ở Việt Nam : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |c Nguyễn Ngọc Ánh ; TS. Ninh Thị Sinh (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2021
300|a56tr. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
502|aKhoá luận tốt nghiệp đại học. Lịch sử Việt Nam
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|aLàm rõ những tư tưởng dân chủ tư sản mà Đông Kinh nghĩa thục đã tiếp nhận qua đó làm sáng tỏ vai trò, vị trí của Đông Kinh nghĩa thục trong phong trào Duy Tân của đất nước giai đoạn đầu thế kỉ XX.
653|aPhong trào Duy Tân
653|aTư sản
653|aViệt Nam
653|aDân chủ
653|aTư tưởng
653|aLịch sử
691|aLịch sử Việt Nam
70010|aNinh, Thị Sinh|eHướng dẫn khoa học
890|a0|b0|c1|d0
911|aBùi Lan Anh

Không tìm thấy biểu ghi nào