• Khoá luận
  • 959.7029 NG527T
    Chính sách đối với thiên chúa giáo của các vua nhà Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1883 :
DDC 959.7029
Tác giả CN Nguyễn, Đăng Tư
Nhan đề Chính sách đối với thiên chúa giáo của các vua nhà Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1883 :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Nguyễn Đăng Tư ; TS. Ninh Thị Sinh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2020
Mô tả vật lý 53tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTs ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
Tóm tắt Nghiên cứu và làm rõ sự thay đổi về chính sách đối với Thiên Chúa giáo từ vua Gia Long đến vua Tự Đức, lý giải nguyên nhân của sự thay đổi đó cũng như hệ quả của các chính sách này đối với Thiên Chúa giáo cũng như đối với việc bảo vệ độc lập dân tộc.
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Thiên Chúa giáo
Từ khóa tự do Nhà Nguyễn
Tác giả(bs) CN Ninh, Thị Sinh,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL09704
00000825nam a2200253 4500
00130158
0026
004TVSP2200031410
005202105050943
008200924s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210505094327|banhbl|c20210122205723|dlibol55|y20200924085900|zlibol55
041|avie
044|avm
08204|a959.7029|bNG527T
1001|aNguyễn, Đăng Tư
24510|aChính sách đối với thiên chúa giáo của các vua nhà Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1883 :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cNguyễn Đăng Tư ; TS. Ninh Thị Sinh (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2020
300|a53tr. ;|c29cm +|e01 File PDF + Phụ lục
500|aĐTTs ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
520|aNghiên cứu và làm rõ sự thay đổi về chính sách đối với Thiên Chúa giáo từ vua Gia Long đến vua Tự Đức, lý giải nguyên nhân của sự thay đổi đó cũng như hệ quả của các chính sách này đối với Thiên Chúa giáo cũng như đối với việc bảo vệ độc lập dân tộc.
653|aChính sách
653|aThiên Chúa giáo
653|aNhà Nguyễn
70010|aNinh, Thị Sinh,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL09704
890|a1|b0|c1|d0
915|aLịch sử Việt Nam
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL09704 Kho Khóa luận 959.7029 NG527T Luận án, luận văn 1