• Luận án
  • 372.3 NG527H
    Giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học thông qua dự án học tập :
DDC 372.3
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hương
Nhan đề Giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học thông qua dự án học tập :Luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục /Nguyễn Thị Hương ; Trần Thị Tố Oanh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2016
Mô tả vật lý 232tr.+phụ lục ;29cm +
Tóm tắt Đề xuất một số nội dung và biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học thông qua dự án học tập, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học
Từ khóa tự do Dự án học tập
Từ khóa tự do Kĩ năng xã hội
Từ khóa tự do Giáo dục tiểu học
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Tố Oanh,
Địa chỉ 100Kho Luận án(1): LA00025
00001023naa a2200253 4500
00125703
0028
004TVSP2160025779
005202204130846
008161226s2016 vm| vie
0091 0
039|a20220413084641|bkhangtt|c20210924162405|dhanhnt|y20161226093000|ztrangdt
041|avie
044|avm
08204|a372.3|bNG527H
1001|aNguyễn, Thị Hương
24510|aGiáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học thông qua dự án học tập :|bLuận án Tiến sĩ khoa học giáo dục /|cNguyễn Thị Hương ; Trần Thị Tố Oanh (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2016
300|a232tr.+phụ lục ;|c29cm +|e01 bản tóm tắt + 01 đĩa
520|a Đề xuất một số nội dung và biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học thông qua dự án học tập, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học
653|aDự án học tập
653|aKĩ năng xã hội
653|aGiáo dục tiểu học
70011|aTrần, Thị Tố Oanh,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận án|j(1): LA00025
890|a1|b0|c1|d2
915|aGiáo dục học (Tiểu học),|b62.14.01.01,|cLuận án tiến sĩ
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00025 Kho Luận án 372.3 NG527H Luận án, luận văn 1