DDC 530.1
Nhan đề Mathematics for physics 2 : The textbook is used for the Bachelor of Early Physic Education Programme in English under the National Foreign Language Project in Vietnam / Nguyen Huy Thao (chief author), Ha Thanh Hung, Pham Thi Minh Hanh,...
Thông tin xuất bản Tp.HCM. : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023
Mô tả vật lý 247p. : ill. ; 21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Ministry of Education and training. Hanoi Pedagogical University 2
Tóm tắt Trình bày về ma trận, định thức,hệ phương trình tuyến tính, không gian vector, ánh xạ tuyến tính, phương trình đạo hàm riêng, biến phức và hàm biến phức
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do SP2
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Ha, Thanh Hung
Tác giả(bs) CN Nguyen, Huy Thao
Tác giả(bs) CN Nguyen, Minh Vuong
Tác giả(bs) CN Pham, Thi Minh Hanh
Địa chỉ 100Kho Mượn(8): 103057182-9
Địa chỉ 100Kho Ngoại văn(2): 106006740-1
00000000nam#a2200000ui#4500
00138287
0025
004361E46EE-9481-4B03-B7C0-458557602F95
005202305151504
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043673999|cđ
039|y20230515150421|zhanhttm
040 |aTVSP2
041 |aEng
044 |avm
08204|a530.1|bM110H
24500|aMathematics for physics 2 : |bThe textbook is used for the Bachelor of Early Physic Education Programme in English under the National Foreign Language Project in Vietnam / |cNguyen Huy Thao (chief author), Ha Thanh Hung, Pham Thi Minh Hanh,...
260 |aTp.HCM. : |bĐại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, |c2023
300 |a247p. : |bill. ; |c21cm
500 |aĐTTS ghi: Ministry of Education and training. Hanoi Pedagogical University 2
504 |aThư mục: tr. 247
520 |aTrình bày về ma trận, định thức,hệ phương trình tuyến tính, không gian vector, ánh xạ tuyến tính, phương trình đạo hàm riêng, biến phức và hàm biến phức
653 |aToán học
653 |aSP2
653 |aVật lí
653 |aGiáo trình
690 |aVật lí
70010|aHa, Thanh Hung
70010|aNguyen, Huy Thao|echief editor
70010|aNguyen, Minh Vuong
70010|aPham, Thi Minh Hanh
852|a100|bKho Mượn|j(8): 103057182-9
852|a100|bKho Ngoại văn|j(2): 106006740-1
890|a10|b0|c1|d1
911 |aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 106006740 Kho Ngoại văn 530.1 M110H Sách 1
2 106006741 Kho Ngoại văn 530.1 M110H Sách 2
3 103057182 Kho Mượn 530.1 M110H Sách 3
4 103057183 Kho Mượn 530.1 M110H Sách 4
5 103057184 Kho Mượn 530.1 M110H Sách 5
6 103057185 Kho Mượn 530.1 M110H Sách 6
7 103057186 Kho Mượn 530.1 M110H Sách 7
8 103057187 Kho Mượn 530.1 M110H Sách 8
9 103057188 Kho Mượn 530.1 M110H Sách 9
10 103057189 Kho Mượn 530.1 M110H Sách 10