DDC 303.32
Tác giả CN Stiglitz, Joseph E.
Nhan đề Xây dựng xã hội học tập : Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội : Sách tham khảo / Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald ; Biên dịch, h.đ.: Đỗ Đức Thọ...
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Mô tả vật lý 555tr. : Hình, bảng ; 24cm
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: Creating a learning society: A new approach to growth, development, and social progress
Tóm tắt Các khái niệm và phân tích cơ bản về xây dựng xã hội học tập - cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội; Những chính sách cho một xã hội học tập ở nhiều lĩnh vực từ chính sách phát triển ngành, tài chính, chính sách vĩ mô, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển đổi xã hội
Từ khóa tự do Xã hội học tập
Từ khóa tự do Sách tham khảo
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Phát triển
Tác giả(bs) CN Đỗ, Đức Thọ
Tác giả(bs) CN Dương, Bá Đoan
Tác giả(bs) CN Greenwald, Bruce C.
Tác giả(bs) CN Phan, Thu Hoài
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Lan Anh
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101021483-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00138258
0021
004703573D0-ABE9-49FD-B2AE-9D135B795A2C
005202305091439
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786045737880|c212.000đ
039|y20230509143920|zhanhttm
040 |aTVSP2
041 |aVie
044 |avm
08204|a303.32|bST300G
10010|aStiglitz, Joseph E.
24510|aXây dựng xã hội học tập : |bCách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội : Sách tham khảo / |cJoseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald ; Biên dịch, h.đ.: Đỗ Đức Thọ...
250 |aXuất bản lần thứ 2
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2018
300 |a555tr. : |bHình, bảng ; |c24cm
500 |aTên sách tiếng Anh: Creating a learning society: A new approach to growth, development, and social progress
504 |aThư mục: tr. 501-554
520 |aCác khái niệm và phân tích cơ bản về xây dựng xã hội học tập - cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội; Những chính sách cho một xã hội học tập ở nhiều lĩnh vực từ chính sách phát triển ngành, tài chính, chính sách vĩ mô, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển đổi xã hội
653 |aXã hội học tập
653 |aSách tham khảo
653 |aXây dựng
653 |aPhát triển
70010|aĐỗ, Đức Thọ|ebiên dịch, h.đ.
70010|aDương, Bá Đoan|ebiên dịch, h.đ.
70010|aGreenwald, Bruce C.
70010|aPhan, Thu Hoài|ebiên dịch, h.đ.
70010|aNguyễn, Thị Lan Anh|ebiên dịch, h.đ.
852|a100|bKho đọc|j(2): 101021483-4
890|a2|b0|c0|d0
911 |aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101021483 Kho đọc 303.32 ST300G Sách 1
2 101021484 Kho đọc 303.32 ST300G Sách 2