DDC 372.52
Nhan đề Vở bài tập Mĩ thuật 2/ Nguyễn Thị Nhung (đồng tổng ch.b.),…
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
Mô tả vật lý 39tr. : minh họa ; 24cm
Tùng thư Chân trời sáng tạo
Từ khóa tự do Bộ Chân trời
Từ khóa tự do Lớp 2
Từ khóa tự do Mĩ thuật
Từ khóa tự do Vở bài tập
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Nhung
Tác giả(bs) CN Lương, Thanh Khiết
Tác giả(bs) CN Hoàng, Minh Phúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Tiên
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Thuận
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tuấn Cường
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101020258-9
Địa chỉ 100Kho Mượn(9): 103050283-91
00000000nam a2200000 a 4500
00135351
0021
00445934943-FC22-4CDF-A845-793A0FFA32FD
005202304191606
008 2021 vm| vie
0091 0
020|a9.786040255679|c9.000đ
039|a20230419160634|bhanhttm|c20230321084144|dlienhtb|y20220923100731|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.52|bV460B
24500|aVở bài tập Mĩ thuật 2/ |cNguyễn Thị Nhung (đồng tổng ch.b.),…
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2021
300|a39tr. : |bminh họa ; |c24cm
490|aChân trời sáng tạo
653|aBộ Chân trời
653|aLớp 2
653|aMĩ thuật
653|aVở bài tập
70010|aNguyễn, Thị Nhung|eĐồng tổng chủ biên
70010|aLương, Thanh Khiết
70010|aHoàng, Minh Phúc|eĐồng chủ biên
70010|aNguyễn, Xuân Tiên|eĐồng tổng chủ biên
70010|aPhạm, Văn Thuận
70010|aNguyễn, Tuấn Cường|eĐồng chủ biên
852|a100|bKho đọc|j(2): 101020258-9
852|a100|bKho Mượn|j(9): 103050283-91
890|a11|b0|c0|d0
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101020258 Kho đọc 372.52 V460B Sách 1
2 101020259 Kho đọc 372.52 V460B Sách 2
3 103050283 Kho Mượn 372.52 V460B Sách 3
4 103050284 Kho Mượn 372.52 V460B Sách 4
5 103050285 Kho Mượn 372.52 V460B Sách 5
6 103050286 Kho Mượn 372.52 V460B Sách 6
7 103050287 Kho Mượn 372.52 V460B Sách 7
8 103050288 Kho Mượn 372.52 V460B Sách 8
9 103050289 Kho Mượn 372.52 V460B Sách 9
10 103050290 Kho Mượn 372.52 V460B Sách 10