DDC 372.6
Nhan đề Tiếng Việt 2. Tập 1 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.),…
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
Mô tả vật lý 156tr. : minh họa ; 27cm
Tùng thư Chân trời sáng tạo
Từ khóa tự do Bộ Chân trời
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Sách giáo khoa
Từ khóa tự do Lớp 2
Tác giả(bs) CN Trịnh, Cam Ly
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ly Kha
Tác giả(bs) CN Bùi, Thanh Truyền
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Xuân Yến
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thuy Huyền
Tác giả(bs) CN Phạm,Thị Kim Oanh
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101020256-7
Địa chỉ 100Kho Mượn(19): 103050264-82
00000000nam a2200000 a 4500
00135350
0021
0048C14C4A9-C3DD-4C65-AC7E-2434CF89BF4F
005202209231020
008 2021 vm| vie
0091 0
020|a9.7860402562e+012|c25.000đ
039|a20220923102017|bhanhttm|y20220923100730|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.6|bT306V
24500|aTiếng Việt 2. |nTập 1 / |cNguyễn Thị Ly Kha (ch.b.),…
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2021
300|a156tr. : |bminh họa ; |c27cm
490|aChân trời sáng tạo
653|aBộ Chân trời
653|aTiếng Việt
653|aSách giáo khoa
653|aLớp 2
70010|aTrịnh, Cam Ly
70010|aNguyễn, Thị Ly Kha
70010|aBùi, Thanh Truyền
70010|aNguyễn, Thị Xuân Yến
70010|aNguyễn, Thị Thuy Huyền
70010|aPhạm,Thị Kim Oanh
852|a100|bKho đọc|j(2): 101020256-7
852|a100|bKho Mượn|j(19): 103050264-82
890|a21|b0|c0|d0
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101020256 Kho đọc 372.6 T306V Sách 1
2 101020257 Kho đọc 372.6 T306V Sách 2
3 103050264 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 3
4 103050265 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 4
5 103050266 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 5
6 103050267 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 6
7 103050268 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 7
8 103050269 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 8
9 103050270 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 9
10 103050271 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 10