DDC 372.37
Nhan đề Hoạt động trải nghiệm 2 : Sách giáo viên / Lưu Thu Thủy (tổng ch.b.), Nguyễn Thụy Anh (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Bình,…
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
Mô tả vật lý 184tr. ; 27cm
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Từ khóa tự do Hoạt động trải nghiệm
Từ khóa tự do Sách giáo viên
Từ khóa tự do Bộ Kết nối tri thức
Từ khóa tự do Kĩ năng sống
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Lớp 2
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Tố Oanh
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Hương Liên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thụy Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Bình
Tác giả(bs) CN Lưu, Thu Thủy
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101020254-5
Địa chỉ 100Kho Mượn(8): 103050256-63
00000000nam a2200000 a 4500
00135349
0021
0044070104C-DD99-467C-8DB2-9C1094B33036
005202209231020
008 2021 vm| vie
0091 0
020|a9.7860402564e+012|c43.000đ
039|a20220923102000|bhanhttm|y20220923100729|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.37|bH411Đ
24500|aHoạt động trải nghiệm 2 : |bSách giáo viên / |cLưu Thu Thủy (tổng ch.b.), Nguyễn Thụy Anh (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Bình,…
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2021
300|a184tr. ; |c27cm
490|aKết nối tri thức với cuộc sống
653|aHoạt động trải nghiệm
653|aSách giáo viên
653|aBộ Kết nối tri thức
653|aKĩ năng sống
653|aXã hội
653|aLớp 2
70010|aTrần, Thị Tố Oanh
70010|aBùi, Thị Hương Liên
70010|aNguyễn, Thụy Anh|ech.b.
70010|aNguyễn, Thanh Bình
70010|aLưu, Thu Thủy|etổng ch.b.
852|a100|bKho đọc|j(2): 101020254-5
852|a100|bKho Mượn|j(8): 103050256-63
890|a10|b0|c0|d0
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101020254 Kho đọc 372.37 H411Đ Sách 1
2 101020255 Kho đọc 372.37 H411Đ Sách 2
3 103050256 Kho Mượn 372.37 H411Đ Sách 3
4 103050257 Kho Mượn 372.37 H411Đ Sách 4
5 103050258 Kho Mượn 372.37 H411Đ Sách 5
6 103050259 Kho Mượn 372.37 H411Đ Sách 6
7 103050260 Kho Mượn 372.37 H411Đ Sách 7
8 103050261 Kho Mượn 372.37 H411Đ Sách 8
9 103050262 Kho Mượn 372.37 H411Đ Sách 9
10 103050263 Kho Mượn 372.37 H411Đ Sách 10