• Sách tham khảo
  • 372.126
    Thông tư 27/2020/BGDĐT Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học /
DDC 372.126
Nhan đề Thông tư 27/2020/BGDĐT Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản H., 2020
Mô tả vật lý 28tr. ; cm
Từ khóa tự do Thông tư
Từ khóa tự do Đánh giá
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Học sinh
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam#a2200000ui#4500
00135342
0021
004E394A3C5-0115-45AD-94C1-6459364E0AA1
005202209170813
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |cđ
039|y20220917081322|zhanhttm
040 |aTVSP2
08204|a372.126
24500|aThông tư 27/2020/BGDĐT Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học / |cBộ Giáo dục và Đào tạo
260 |aH., |c2020
300 |a28tr. ; |ccm
653 |aThông tư
653 |aĐánh giá
653 |aPháp luật
653 |aHọc sinh
852 |aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d3
911 |aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào