• Sách tham khảo
  • 372.126
    Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo /
DDC 372.126
Nhan đề Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản H., 2016
Mô tả vật lý 8tr. ; cm
Từ khóa tự do Thông tư
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Đánh giá
Từ khóa tự do Học sinh
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam#a2200000ui#4500
00135341
0021
004ACCF6130-E129-4B7A-B144-AA4BAA5C3FB8
005202209170809
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |cđ
039|y20220917080953|zhanhttm
040 |aTVSP2
08204|a372.126
24500|aThông tư 22/2016/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo / |cBộ Giáo dục và Đào tạo
260 |aH., |c2016
300 |a8tr. ; |ccm
653 |aThông tư
653 |aTiểu học
653 |aĐánh giá
653 |aHọc sinh
852 |aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d4
911 |aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào