• Sách tham khảo
  • 372.126
    Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Ban hành qui định đánh giá học sinh tiểu học /
DDC 372.126
Nhan đề Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Ban hành qui định đánh giá học sinh tiểu học / Bộ Giáo dục Đào tạo
Thông tin xuất bản H.2014
Mô tả vật lý 11tr. ; cm
Từ khóa tự do Thông tư
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Đánh giá
Từ khóa tự do Học sinh
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam#a2200000ui#4500
00135340
0021
004A953FFBA-95DE-40F6-9A03-A7453540ECA4
005202209170814
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |cđ
039|a20220917081420|bhanhttm|y20220917080554|zhanhttm
040 |aTVSP2
08204|a372.126
24500|aThông tư 30/2014/TT-BGDĐT Ban hành qui định đánh giá học sinh tiểu học / |cBộ Giáo dục Đào tạo
260 |c2014|aH.
300 |a11tr. ; |ccm
653 |aThông tư
653 |aTiểu học
653 |aĐánh giá
653 |aHọc sinh
852 |aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d2
911 |aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào