DDC 796.33
Nhan đề Luật thi đấu Đá cầu
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Thể dục Thể thao, 2015
Mô tả vật lý 91tr. : Ảnh, hình vẽ ; 19cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Tổng cục Thể dục Thể thao
Tóm tắt Giới thiệu những quy định cụ thể trong luật thi đá cầu về sân, lưới, cột lưới và ăng ten, quả cầu, trọng tài và ghế trọng tài, đấu thủ, trang phục, thay người...
Từ khóa tự do Đá cầu
Từ khóa tự do Luật thi đấu
Địa chỉ 100Kho tham khảo(1): 104014422
00000000nam#a2200000ui#4500
00134622
0025
004E357AC56-98C4-4CDE-AB84-6B98B75BE5AD
005202205180926
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786048502607|cđ
039|a20220518092622|banhbl|y20220518092523|zanhbl
040 |aTVSP2
041 |aVie
044 |avm
08204|a796.33|bL504TH
245 |aLuật thi đấu Đá cầu
260 |aH. : |bNxb. Thể dục Thể thao, |c2015
300 |a91tr. : |bẢnh, hình vẽ ; |c19cm
500 |aĐTTS ghi: Tổng cục Thể dục Thể thao
520 |aGiới thiệu những quy định cụ thể trong luật thi đá cầu về sân, lưới, cột lưới và ăng ten, quả cầu, trọng tài và ghế trọng tài, đấu thủ, trang phục, thay người...
653 |aĐá cầu
653 |aLuật thi đấu
690|aGiáo dục Thể chất
691|aGiáo dục Thể chất
852|a100|bKho tham khảo|j(1): 104014422
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 104014422 Kho tham khảo 796.33 L504TH Sách 1