• Sách tham khảo
  • 959.700712 PH110TR
    Phát triển năng lực trong môn Lịch sử lớp 8 /
DDC 959.700712
Nhan đề Phát triển năng lực trong môn Lịch sử lớp 8 / Nguyễn Thị Bích (ch.b.), ...
Thông tin xuất bản H. : 2019, Giáo dục Việt Nam
Mô tả vật lý 159tr. : minh họa ; 27cm
Từ khóa tự do Lớp 8
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Tác giả(bs) CN Ninh, Thị Sinh
Tác giả(bs) CN Ninh, Thị Hạnh
Tác giả(bs) CN Chu, Ngọc Quỳnh
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thanh Tú
Tác giả(bs) CN Trần, Thanh Quang
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Kiên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bích
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Nhung
Địa chỉ 100Kho tham khảo(1): 104014419
00000000nam a2200000 a 4500
00134619
0021
0044949E7BD-6727-4F2F-848A-26D5D30EEBBB
005202207190948
008 0000 vm| vie
0091 0
020|a9786040157256|c48.000
039|a20220719094803|bhanhttm|c20220719094716|dhanhttm|y20220513084813|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a959.700712|bPH110TR
24510|aPhát triển năng lực trong môn Lịch sử lớp 8 / |cNguyễn Thị Bích (ch.b.), ...
260|aH. : |b2019, |cGiáo dục Việt Nam
300|a159tr. : |bminh họa ; |c27cm
653|aLớp 8
653|aLịch sử
653|aSách đọc thêm
70010|aNinh, Thị Sinh
70010|aNinh, Thị Hạnh
70010|aChu, Ngọc Quỳnh
70010|aHoàng, Thanh Tú|ech.b.
70010|aTrần, Thanh Quang
70010|aTrần, Văn Kiên
70010|aNguyễn, Thị Bích|ech.b.
70010|aNguyễn, Hồng Nhung
852|a100|bKho tham khảo|j(1): 104014419
890|a1|b0|c0|d0
911|aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 104014419 Kho tham khảo 959.700712 PH110TR Sách 1