DDC 540
Tác giả CN Laird, Brian B.
Nhan đề University chemistry /Brian B. Laird
Thông tin xuất bản Boston :McGraw-Hill Higher Education,2009
Mô tả vật lý xxiii, 893 p. :ill. ;27cm
Phụ chú App.: p. A1-A27. - Ind.: p. I1-I19
Từ khóa tự do Học tập
Từ khóa tự do Chemistry
Từ khóa tự do Hoá học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Giảng dạy
Địa chỉ 100Kho Ngoại văn(1): NV04826
00000625nam a2200265 4500
00119996
0025
004TVSP2130020063
008131001s2009 enk eng
0091 0
020|a0072969040
039|a20210122201144|blibol55|y20131001163400|zanhbl
041|aeng
044|aenk
08214|a540|bL103R
1001|aLaird, Brian B.
24510|aUniversity chemistry /|cBrian B. Laird
260|aBoston :|bMcGraw-Hill Higher Education,|c2009
300|axxiii, 893 p. :|bill. ;|c27cm
500|aApp.: p. A1-A27. - Ind.: p. I1-I19
653|aHọc tập
653|aChemistry
653|aHoá học
653|aGiáo trình
653|aGiảng dạy
852|a100|bKho Ngoại văn|j(1): NV04826
890|a1|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV04826 Kho Ngoại văn 540 L103R Sách 1