DDC 540.71
Nhan đề Thiết kế bài giảng hoá học 11.Tập 1 /Cao Cự Giác (chủ biên), Nguyễn Xuân Dũng, Cao Thị Vân Giang, Hoàng Thanh Phong
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Hà Nội,2007
Mô tả vật lý 183tr. ;24cm
Tóm tắt Thiết kế bài giảng môn Hoá học lớp 11: mục tiêu bài học, chuẩn bị của giáo viên và học sinh, tiến trình dạy học
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Hoá học
Từ khóa tự do Lớp 11
Tác giả(bs) CN Cao, Thị Vân Giang
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thanh Phong
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Dũng
Tác giả(bs) CN Cao, Cự Giác,
Địa chỉ 100Kho tham khảo(5): TK02870-4
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(5): TR03872-6
00000823nam a2200277 4500
0017295
0021
004TVSP2100007327
008100115s2007 vm| vie
0091 0
020|c21.000đ
039|a20210122193157|blibol55|y20100115103400|zanhbl
041|avie
044|avm
08214|a540.71|bTH308k
24500|aThiết kế bài giảng hoá học 11.|nTập 1 /|cCao Cự Giác (chủ biên), Nguyễn Xuân Dũng, Cao Thị Vân Giang, Hoàng Thanh Phong
260|aH. :|bNxb. Hà Nội,|c2007
300|a183tr. ;|c24cm
520|aThiết kế bài giảng môn Hoá học lớp 11: mục tiêu bài học, chuẩn bị của giáo viên và học sinh, tiến trình dạy học
653|aPhương pháp giảng dạy
653|aHoá học
653|aLớp 11
70011|aCao, Thị Vân Giang
70011|aHoàng, Thanh Phong
70011|aNguyễn, Xuân Dũng
70011|aCao, Cự Giác,|eChủ biên
852|a100|bKho tham khảo|j(5): TK02870-4
852|a100|bKho Tra cứu|j(5): TR03872-6
890|a10|b5|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02870 Kho tham khảo 540.71 TH308k Sách 1
2 TK02871 Kho tham khảo 540.71 TH308k Sách 2
3 TK02872 Kho tham khảo 540.71 TH308k Sách 3
4 TK02873 Kho tham khảo 540.71 TH308k Sách 4
5 TK02874 Kho tham khảo 540.71 TH308k Sách 5
6 TR03872 Kho Tra cứu 540.71 TH308k Sách 6
7 TR03873 Kho Tra cứu 540.71 TH308k Sách 7
8 TR03874 Kho Tra cứu 540.71 TH308k Sách 8
9 TR03875 Kho Tra cứu 540.71 TH308k Sách 9
10 TR03876 Kho Tra cứu 540.71 TH308k Sách 10