• Sách tham khảo
  • 519.076 Đ108H
    Hướng dẫn giải các bài toán xác suất thống kê /
DDC 519.076
Tác giả CN Đào, Hữu Hồ
Nhan đề Hướng dẫn giải các bài toán xác suất thống kê /Đào Hữu Hồ
Lần xuất bản In lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội,2006
Mô tả vật lý 318tr. ;20,5cm.
Tóm tắt Gồm những bài tập về tính xác xuất của một biến cố, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối, ước lượng tham số, kiểm định giả thiết đơn giản... cùng những đáp án lời giải kèm theo
Từ khóa tự do Xác suất thống kê
Từ khóa tự do Bài tập
Địa chỉ 100Kho đọc(5): KD03473-7
Địa chỉ 100Kho Mượn(15): KM01175-89
Địa chỉ 100Kho tham khảo(2): TK09376-7
00000730nam a2200241 4500
001557
0021
004TVSP2060000571
008060913s2006 vm| vie
0091 0
020|c27.000đ
039|a20210122191734|blibol55|y20060913093200|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a519.076|bĐ108H
1001|aĐào, Hữu Hồ
24510|aHướng dẫn giải các bài toán xác suất thống kê /|cĐào Hữu Hồ
250|aIn lần thứ 2
260|aH. :|bNxb. Đại học Quốc gia Hà Nội,|c2006
300|a318tr. ;|c20,5cm.
520|aGồm những bài tập về tính xác xuất của một biến cố, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối, ước lượng tham số, kiểm định giả thiết đơn giản... cùng những đáp án lời giải kèm theo
653|aXác suất thống kê
653|aBài tập
852|a100|bKho đọc|j(5): KD03473-7
852|a100|bKho Mượn|j(15): KM01175-89
852|a100|bKho tham khảo|j(2): TK09376-7
890|a22|b24|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD03473 Kho đọc 519.076 Đ108H Sách 1
2 KD03474 Kho đọc 519.076 Đ108H Sách 2
3 KD03475 Kho đọc 519.076 Đ108H Sách 3
4 KD03476 Kho đọc 519.076 Đ108H Sách 4
5 KD03477 Kho đọc 519.076 Đ108H Sách 5
6 KM01175 Kho Mượn 519.076 Đ108H Sách 6 Hạn trả:19-01-2024
7 KM01176 Kho Mượn 519.076 Đ108H Sách 7 Hạn trả:19-01-2024
8 KM01177 Kho Mượn 519.076 Đ108H Sách 8 Hạn trả:09-02-2024
9 KM01178 Kho Mượn 519.076 Đ108H Sách 9 Hạn trả:12-02-2024
10 KM01179 Kho Mượn 519.076 Đ108H Sách 10 Hạn trả:12-02-2024