DDC 519
Tác giả CN Đào, Hữu Hồ
Nhan đề Xác suất thống kê /Đào Hữu Hồ
Lần xuất bản In lần thứ 9
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội,2006
Mô tả vật lý 258tr. ;20,5cm.
Tóm tắt Trình bày cơ sở lí thuyết xác suất. Các bài toán ước lượng tham số, bài toán kiểm định giả thiết, bài toán tương quan và hồi quy
Từ khóa tự do Xác suất thống kê
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ 100Kho đọc(5): KD03468-72
Địa chỉ 100Kho Mượn(15): KM01160-74
00000654nam a2200241 4500
001556
0025
004TVSP2060000570
008060913s2006 vm| vie
0091 0
020|c20.500đ
039|a20210122191734|blibol55|y20060913092400|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a519|bĐ108H
1001|aĐào, Hữu Hồ
24500|aXác suất thống kê /|cĐào Hữu Hồ
250|aIn lần thứ 9
260|aH. :|bNxb. Đại học Quốc gia Hà Nội,|c2006
300|a258tr. ;|c20,5cm.
520|aTrình bày cơ sở lí thuyết xác suất. Các bài toán ước lượng tham số, bài toán kiểm định giả thiết, bài toán tương quan và hồi quy
653|aXác suất thống kê
653|aGiáo trình
852|a100|bKho đọc|j(5): KD03468-72
852|a100|bKho Mượn|j(15): KM01160-74
890|a20|b9|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD03468 Kho đọc 519 Đ108H Sách 1
2 KD03469 Kho đọc 519 Đ108H Sách 2
3 KD03470 Kho đọc 519 Đ108H Sách 3
4 KD03471 Kho đọc 519 Đ108H Sách 4
5 KD03472 Kho đọc 519 Đ108H Sách 5
6 KM01160 Kho Mượn 519 Đ108H Sách 6
7 KM01161 Kho Mượn 519 Đ108H Sách 7
8 KM01162 Kho Mượn 519 Đ108H Sách 8 Hạn trả:19-01-2024
9 KM01163 Kho Mượn 519 Đ108H Sách 9 Hạn trả:19-01-2024
10 KM01164 Kho Mượn 519 Đ108H Sách 10