DDC 630.76
Nhan đề Bài tập Công nghệ 8 / Bùi Văn Hồng (đồng ch.b.),…
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 68tr. : minh họa ; 24cm
Tùng thư Chân trời sáng tạo
Từ khóa tự do Lớp 8
Từ khóa tự do Bộ Chân trời
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Tác giả(bs) CN Bùi, Văn Hồng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thúy
Tác giả(bs) CN Trương, Minh Trí
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Lưỡng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Cẩm Vân
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101021953-4
Địa chỉ 100Kho Mượn(8): 103059370-7
00000000nam a2200000 a 4500
00141149
0021
00413F9D836-0C7F-4E1B-8993-AD69C8D7A3CA
008 2023 vm| vie
0091 0
020|a9786040352170|c12.000đ
039|y20231201141840|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a630.76|bB103T
24500|aBài tập Công nghệ 8 / |cBùi Văn Hồng (đồng ch.b.),…
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300|a68tr. : |bminh họa ; |c24cm
490|aChân trời sáng tạo
653|aLớp 8
653|aBộ Chân trời
653|aCông nghệ
653|aBài tập
653|aSách đọc thêm
70010|aBùi, Văn Hồng|ech.b.
70010|aNguyễn, Thị Thúy
70010|aTrương, Minh Trí
70010|aNguyễn, Thị Lưỡng
70010|aNguyễn, Thị Cẩm Vân|ech.b.
852|a100|bKho đọc|j(2): 101021953-4
852|a100|bKho Mượn|j(8): 103059370-7
890|a10|b0|c0|d0
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103059371 Kho Mượn 630.76 B103T Sách 4
2 103059377 Kho Mượn 630.76 B103T Sách 10
3 101021953 Kho đọc 630.76 B103T Sách 1
4 103059374 Kho Mượn 630.76 B103T Sách 7
5 101021954 Kho đọc 630.76 B103T Sách 2
6 103059372 Kho Mượn 630.76 B103T Sách 5
7 103059375 Kho Mượn 630.76 B103T Sách 8
8 103059376 Kho Mượn 630.76 B103T Sách 9
9 103059373 Kho Mượn 630.76 B103T Sách 6
10 103059370 Kho Mượn 630.76 B103T Sách 3