DDC 005.076
Nhan đề Bài tập Tin học 8 / Quách Tất Kiên (ch.b.),…
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 104tr. : minh họa ; 24cm
Tùng thư Chân trời sáng tạo
Từ khóa tự do Lớp 8
Từ khóa tự do Bộ Chân trời
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Anh Quân
Tác giả(bs) CN Hồ, Thị Hồng
Tác giả(bs) CN Quách, Tất Hoàn
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Ái Phương
Tác giả(bs) CN Quách, Tất Kiên
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101021947-8
Địa chỉ 100Kho Mượn(8): 103059346-53
00000000nam a2200000 a 4500
00141146
0021
004725C1376-2D79-4A34-B4DC-86D4C2E46D4F
008 2023 vm| vie
0091 0
020|a9786040352194|c19.000đ
039|y20231201141839|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a005.076|bB103T
24500|aBài tập Tin học 8 / |cQuách Tất Kiên (ch.b.),…
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300|a104tr. : |bminh họa ; |c24cm
490|aChân trời sáng tạo
653|aLớp 8
653|aBộ Chân trời
653|aTin học
653|aBài tập
653|aSách đọc thêm
70010|aNguyễn, Anh Quân
70010|aHồ, Thị Hồng
70010|aQuách, Tất Hoàn
70010|aĐoàn, Thị Ái Phương
70010|aQuách, Tất Kiên|ech.b.
852|a100|bKho đọc|j(2): 101021947-8
852|a100|bKho Mượn|j(8): 103059346-53
890|a10|b0|c0|d0
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103059351 Kho Mượn 005.076 B103T Sách 8
2 103059346 Kho Mượn 005.076 B103T Sách 3
3 103059352 Kho Mượn 005.076 B103T Sách 9
4 103059349 Kho Mượn 005.076 B103T Sách 6
5 103059353 Kho Mượn 005.076 B103T Sách 10
6 101021947 Kho đọc 005.076 B103T Sách 1
7 103059350 Kho Mượn 005.076 B103T Sách 7
8 103059347 Kho Mượn 005.076 B103T Sách 4
9 103059348 Kho Mượn 005.076 B103T Sách 5
10 101021948 Kho đọc 005.076 B103T Sách 2