DDC 170.76
Nhan đề Bài tập Giáo dục công dân 8 / Đào Thị Ngọc Minh (ch.b.),…
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 56tr. : bảng ; 24cm
Tùng thư Chân trời sáng tạo
Từ khóa tự do Lớp 8
Từ khóa tự do Bộ Chân trời
Từ khóa tự do Giáo dục công dân
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Tác giả(bs) CN Đào, Thị Ngọc Minh
Tác giả(bs) CN Đào, Thị Hà
Tác giả(bs) CN Lưu, Thị Thu Hà
Tác giả(bs) CN Tiêu, Thị Mỹ Hồng
Tác giả(bs) CN Ngô, Thái Hà
Tác giả(bs) CN Vũ, Thanh Nga
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101021945-6
Địa chỉ 100Kho Mượn(8): 103059338-45
00000000nam a2200000 a 4500
00141145
0021
004BD1057BC-7A3A-4696-855E-24EDDF0AF1A3
008 2023 vm| vie
0091 0
020|a9786040352187|c10.000đ
039|y20231201141838|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a170.76|bB103T
24500|aBài tập Giáo dục công dân 8 / |cĐào Thị Ngọc Minh (ch.b.),…
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300|a56tr. : |bbảng ; |c24cm
490|aChân trời sáng tạo
653|aLớp 8
653|aBộ Chân trời
653|aGiáo dục công dân
653|aBài tập
653|aSách đọc thêm
70010|aĐào, Thị Ngọc Minh|ech.b.
70010|aĐào, Thị Hà
70010|aLưu, Thị Thu Hà
70010|aTiêu, Thị Mỹ Hồng
70010|aNgô, Thái Hà
70010|aVũ, Thanh Nga
852|a100|bKho đọc|j(2): 101021945-6
852|a100|bKho Mượn|j(8): 103059338-45
890|a10|b0|c0|d0
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101021945 Kho đọc 170.76 B103T Sách 1
2 103059342 Kho Mượn 170.76 B103T Sách 7
3 103059339 Kho Mượn 170.76 B103T Sách 4
4 101021946 Kho đọc 170.76 B103T Sách 2
5 103059345 Kho Mượn 170.76 B103T Sách 10
6 103059340 Kho Mượn 170.76 B103T Sách 5
7 103059343 Kho Mượn 170.76 B103T Sách 8
8 103059338 Kho Mượn 170.76 B103T Sách 3
9 103059344 Kho Mượn 170.76 B103T Sách 9
10 103059341 Kho Mượn 170.76 B103T Sách 6