• Sách tham khảo
  • 959.70076 B103T
    Bài tập Lịch sử và Địa lí 8 - Phần Lịch sử /
DDC 959.70076
Nhan đề Bài tập Lịch sử và Địa lí 8 - Phần Lịch sử / Hà Bích Liên (ch.b.),…
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 72tr. : minh họa ; 24cm
Tùng thư Chân trời sáng tạo
Từ khóa tự do Lớp 8
Từ khóa tự do Bộ Chân trời
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Nhân
Tác giả(bs) CN Nhữ, Thị Phương Lan
Tác giả(bs) CN Trần, Viết Ngạc
Tác giả(bs) CN Hà, Bích Liên
Tác giả(bs) CN Lê, Phụng Hoàng
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101021937-8
Địa chỉ 100Kho Mượn(8): 103059306-13
00000000nam a2200000 a 4500
00141141
0021
004E7212902-3103-47B0-9D0E-2414E6BB9B9A
008 2023 vm| vie
0091 0
020|a9786040352262|c12.000đ
039|y20231201141837|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a959.70076|bB103T
24500|aBài tập Lịch sử và Địa lí 8 - Phần Lịch sử / |cHà Bích Liên (ch.b.),…
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300|a72tr. : |bminh họa ; |c24cm
490|aChân trời sáng tạo
653|aLớp 8
653|aBộ Chân trời
653|aLịch sử
653|aBài tập
653|aSách đọc thêm
70010|aTrần, Văn Nhân
70010|aNhữ, Thị Phương Lan
70010|aTrần, Viết Ngạc
70010|aHà, Bích Liên|ech.b.
70010|aLê, Phụng Hoàng
852|a100|bKho đọc|j(2): 101021937-8
852|a100|bKho Mượn|j(8): 103059306-13
890|a10|b0|c0|d0
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101021937 Kho đọc 959.70076 B103T Sách 1
2 103059307 Kho Mượn 959.70076 B103T Sách 4
3 103059310 Kho Mượn 959.70076 B103T Sách 7
4 103059313 Kho Mượn 959.70076 B103T Sách 10
5 101021938 Kho đọc 959.70076 B103T Sách 2
6 103059311 Kho Mượn 959.70076 B103T Sách 8
7 103059308 Kho Mượn 959.70076 B103T Sách 5
8 103059306 Kho Mượn 959.70076 B103T Sách 3
9 103059309 Kho Mượn 959.70076 B103T Sách 6
10 103059312 Kho Mượn 959.70076 B103T Sách 9